KG logo

Vastuullisuusviestintä tekee yritysvastuun näkyväksi

Vastuullisuus-viestintä tekee yritysvastuun näkyväksi

Vastuullisuusviestintä todentaa yrityksen vastuullista toimintaa kaikille sen sidosryhmille. Laadukas yritysvastuuviestintä myös suuntaa yritysvastuun kehittämistä pitkällä aikajänteellä.

Useat yritykset toimivat jo esimerkillisen vastuullisesti, mutta eivät vain ole vielä hoksanneet kertoa siitä asiakkaille, henkilöstölle, sijoittajille ja muille sidosryhmille. Toisissa yrityksissä ja organisaatioissa yritys- ja yhteiskuntavastuun systemaattinen kehittäminen on vasta alussa, eikä kehitystyölle ole vielä löytynyt konkreettista sanoitusta.

Me autamme vastuullisuusviestinnässä sekä vastuullisuustyötään aloittelevia että vastuullisuutta toiminnassaan jo pidempään kehittäneitä yrityksiä.

Mitä on vastuullisuusviestintä?

Mitä on vastuullisuus-viestintä?

Ilman avointa ja läpinäkyvää viestintää ei ole yritysvastuuta. Viestintä on olennainen osa yritysvastuun todentamista, vastuullisuuden ymmärrettäväksi tekemistä ja vastuullisen toiminnan organisointia.

Vaikuttava vastuullisuusviestintä on esimerkiksi

  • vastuullisuusviestinnän suunnittelua (esim. verkkosivujen sisältösuunnitelma tai monikanavainen sisältösuunnitelma)
  • vastuullisuusohjelman tai -tekojen selkeyttämistä, sanoittamista ja visualisointia (esim. Power Point -esitys vastuullisuusohjelmasta, infograafi vastuullisuustavoitteista tai Code of Conduct -periaatteiden sisällöllinen selkiyttäminen ja taittaminen)
  • vastuullisuusviestien kirkastamista viestinnän eri kanavissa (esim. verkkosivu- tai intrasisältöjen editoiminen)
  • sisällöntuotantoa yrityksen vastuullisesta toiminnasta ja tavoitteista (esim. blogitekstit, artikkelit, tiedotteet)
  • vastuullisuusviestinnän nivomista osaksi yrityksen päivittäisviestintää (esim. vastuullisuusviestinnän mentorointi ja koulutukset)
Vastuullinen viestintä

Palvelemme näiden kaikkien tekemisessä – tai räätälöimme sinulle apua vastuullisuusviestintään tarpeidesi mukaan.

Haluaisitko kuulla lisää tai pyytää tarjousta?

Vastuullisuusviestinnän asiakkaitamme:

Lisää tietoa vastuullisesta viestinnästä

Miten vastuullisuusviestinnän kehittäminen kanssamme tapahtuu?

Ensiksi tutustumme asiakkaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuulliseen toimintaan, strategiaan ja tärkeimpiin sidosryhmiin.

Jos yrityksen vastuullinen toiminta on vielä pistemäistä, eikä sitä ole koottu selkeäksi, toimintaa ohjaavaksi kokonaisuudeksi, voimme tarvittaessa laatia asiakkaalle yritysvastuukartoituksen.

Seuraavaksi analysoimme asiakkaan vastuullisuustoimenpiteiden viestinnällisen painoarvon perustuen asiakkaan toimintaan ja sidosryhmien tarpeisiin sekä laadimme ehdotuksen toimenpiteistä ja sisällöistä vastuullisuusviestinnän kehittämiseksi – räätälöidysti ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Mitä hyötyä on vastuullisuus-viestinnästä?

Mitä hyötyä on vastuullisuusviestinnästä?

Viestimällä vastuullisesta toiminnastaan yritys voi saavuttaa merkittäviä etuja verrattuna kilpailijoihinsa. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakasuskollisuuden vahvistuminen, sidosryhmien – kuten vaikkapa sijoittajien – kiinnostuksen kasvaminen sekä lisääntynyt vetovoima rekrytoinnissa.

Yrityksen sisällä vastuullisuusviestinnän avulla voidaan ohjata ja sanoittaa yritysvastuun kehittämistä sekä lisätä työtekijöiden merkityksellisyyden kokemusta, motivaatiota ja ylpeyttä omasta työstään.

Onnistunut vastuullisuusviestintä tuo hyötyjä luonnollisesti myös yrityksen brändille, maineelle ja imagolle – ovatpa jotkut yritykset saavuttaneet vastuullisuudesta viestimällä myös kilpailuetua liiketoiminnassa.

Lue lisää: Vastuullisuus on alihankintayritykselle tulevaisuudessa elinehto

vastuullisuus

Täytyykö vastuullisuus kirjata raporttiin?

Kyllä ja ei.

Yritysvastuun raportointivelvollisuus koskee tällä hetkellä vain suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä. Uudistuvan EU:n kestävyysraportointidirektiivin myötä tilanne on kuitenkin muuttumassa: 2020-luvun kuluessa yhä useampi yritys on velvoitettu vastuullisuusraportointiin – vuodesta 2026 alkaen myös osa pk-yrityksistä.

Vaikka raportointivelvoite ei koskisikaan juuri sinun organisaatiotasi, voi yritysvastuun raportoinnista olla monenlaista hyötyä. Konkreettisimmillaan se voi esimerkiksi vauhdittaa alihankintasopimuksen syntymistä sellaisen yrityksen kanssa, jolla on velvoite tai halu raportoida myös toimitusketjunsa vastuullisuudesta.

Meiltä saat apua myös vastuullisuusraportin sisältöjen ja taiton laatimiseen.