Useimmille alihankintaa tekeville pk-yrityksille yritysvastuun ja vastuullisuusviestinnän kehittäminen on tulevaisuudessa välttämätöntä, sillä uudistuva kestävyysraportointivelvoite ulottuu pian myös isojen yritysten toimitusketjuihin. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Vastuullisuusviestintä, kestävyysraportointi, GRI, CSRD ja blaa, blaa, blaa… Eivät ne vaikuta näin pienen yrityksen toimintaan mitenkään,” saattaa moni pienen ja keskisuuren yrityksen johtaja ajatella.

Etenkin suurissa, mutta toivon mukaan pian jo myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on vastikään herätty tietoon loppuvuodesta hyväksyntänsä saaneesta uudesta EU:n kestävyysraportointidirektiivistä. Usein siitä puhutaan myös kryptisellä kirjainyhdistelmällä CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

CSRD-direktiivi velvoittaa suuryrityksiä ja muutaman vuoden kuluttua myös pörssissä noteerattuja pk-yrityksiä raportoimaan jatkossa aiempaa laajemmin liiketoimintansa vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Vaikka oma yrityksesi ei olisikaan raportointivelvollisuuden piirissä, kannattaa kaikkien alihankintaa tekevien pk-yritysten nostaa korvat hörölleen ja upottaa kädet valmiiksi saveen. Raportointivelvollisuus tulee nimittäin koskemaan myös suurten yritysten toimitusketjua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilman läpinäkyvästi vastuullista toimintaa, voivat menestyvänkin alihankintayrityksen sopimukset tulevaisuudessa pysähtyä kuin betoniin.

Mitä vastuullisuustietoja alihankkijan on raportoitava?

Uudet kestävyysraportointivaatimukset tulevat voimaan asteittain vuoden 2024 alusta riippuen esimerkiksi yrityksen koosta. Tarkat tiedot siitä, minkä kokoisia yrityksiä raportointiin milloinkin velvoitetaan, löytyvät niin ikään EU-neuvoston tiedotteesta.

Suuriyritysten kohdalla uudistuvat raportointivaatimukset liittyvät muun muassa johtamis- ja hallintotapaan, ilmastovaikutuksiin, luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen, työntekijän oikeuksiin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan. Samantyyppisiä tietoja niiltä tullaan näillä näkymin edellyttämään myös toimitusketjunsa osalta.

Suuryrityksen tai pörssinoteeratun yrityksen alihankkijalta CSRD-direktiivi edellyttää etenkin kykyä kerätä tietoa vastuullisesta toiminnastaan, mutta myös viestiä siitä – sekä monen yrityksen kohdalla myös valmiutta kehittää toimintaansa aiempaa vastuullisemmaksi.

Aikuinen istuu tietokoneen ääressä ja pitää sylissään pientä vauvaa.

Viestintä auttaa todentamaan vastuullisuutta

EU hyväksynee lopulliset CSRD-standardit kesäkuussa 2023. Vasta sen jälkeen selviää, mistä asioista ja minkälaisilla mittareilla yritysvastuuta on jatkossa tarkalleen ottaen kehitettävä.

Suurten yritysten kohdalla vastuullisuustoimien mittaaminen ja raportointi ei itsessään ole uutta. Jatkossa raportoitavien tietojen on – aiemmasta poiketen – kuitenkin oltava kolmannen osapuolen varmentamia.

Etenkään kansainvälisillä markkinoilla ei olekaan enää hetkeen riittänyt, että asioiden vain jämptillä kättä päälle -mentaliteetilla luvataan tai oletetaan olevan vaikkapa toimitusketjun ympäristövaikutusten tai ihmisoikeuksien osalta kunnossa. Tulevaisuudessa myös Suomen markkinoilla edellytetään vastuullisuuden todentamista ja mittaamista.

Käytännössä tämä tarkoittaa niin ikään läpinäkyvää, avointa ja totuudenmukaista viestintää esimerkiksi yrityksen päästöistä, toimitusketjun vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, työntekijöiden oikeuksista ja sijoitusten vastuullisuudesta.

Onko vastuullisuus pelkkää rahan menoa?

Alihankintayrityksiltä yritysvastuun ja vastuullisuusviestinnän kehittäminen tulee vaatimaan jonkin verran vaivaa ja resursseja, mutta samalla se tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden kehittää yrityksen toimintaa kokonaisuutena.

Jos vastuullisuuden ja vastuullisuusviestinnän kehittämiseen tarttuu hyvissä ajoin, hyötyy siitä ympäristön, ihmisten ja yhteiskunnan ohella myös yritys itse: yritysvastuun kehittäminen voin nimittäin tarjota lukuisia liiketoiminnallisia hyötyjä alkaen henkilöstön aiempaa tiiviimmästä sitoutumisesta ja lisääntyneestä työntekijöiden vetovoimasta vaikkapa täysin uusiin, kestäviin liiketoimintamahdollisuuksiin!

Kaikista näistä ja muistakin vastuullisuuden ja vastuullisuusviestinnän kehittämisen hyödyistä lupaan kirjoittaa enemmän seuraavassa blogipostauksessani.

Huom! Jos aihe kolahti:

Etsimme parhaillaan pk- ja mikroyrityksiä pilotoimaan yritysvastuun starttipakettia kanssamme. Valitsemme mukaan enintään viisi yritystä eri toimialoilta. Tutustu yritysvastuun starttipakettiin ja hae mukaan!


Niina Broman - KG

Tutustu palveluihin

Lisää blogikirjoituksia―

Kaksi pienyrittäjää seisoo ylpeinä puutarha-alan yrityksensä tiloissa.

Miksi pk-yrityksen kannattaa kehittää vastuullisuuttaan?

Kilpailutuksissa menestyminen, alihankintasopimusten jatkuvuus, sitoutuneet työntekijät ja turvattu liiketoiminnan tulevaisuus – nämä ovat vain muutamia niistä hyödyistä, joita pk-yritys voi tutkitusti saavuttaa yritysvastuutaan kehittämällä.


Tämä kuva ei ole saavutettava

Mitä digitaalinen saavutettavuus edellyttää?

Moni yhdistys tai säätiöpohjainen toimija tuskailee digitaalisen saavutettavuuden haasteiden parissa. Mitä saavutettavuus edellyttää?


vastuullisuuden raportointi

27 vinkkiä onnistuneeseen vastuullisuusviestintään

Miten päästä alkuun vastuullisuusviestinnän kehittämisessä? Laatimamme 27 ytimekästä vinkkiä ovat hyvä startti!