KG logo

Miksi pk-yrityksen kannattaa kehittää vastuullisuuttaan?

Äiti ja poika
Kilpailutuksissa menestyminen, alihankintasopimusten jatkuvuus, sitoutuneet työntekijät ja turvattu liiketoiminnan tulevaisuus – nämä ovat vain muutamia niistä hyödyistä, joita pk-yritys voi tutkitusti saavuttaa yritysvastuutaan kehittämällä.

1. Vastuullisuus luo kilpailuetua

Toimimalla vastuullisesti suhteessa ihmisiin, ympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan pk-yritys voi Elinkeinoelämän Keskusliiton tekemän PK-vastuullisuusbarometrin (2021) mukaan saavuttaa lukuisia liiketoiminnallisia hyötyjä ja etuja, jolla se erottuu kilpailijoistaan.

Vastuullisen toiminnan avulla yritys voi esimerkiksi vahvistaa mainettaan ja asiakastyytyväisyyttään, lisätä sidosryhmien – kuten vaikkapa rahoittajien ja sijoittajien – kiinnostusta, kehittää työnantajamielikuvaansa sekä kasvattaa vetovoimaansa työnantajana.

Vastuulliset toimintamallit voivat myös luoda täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai roihauttaa kipinän innovaatioille.

2. Vastuullisuus helpottaa työvoiman saatavuutta

Viime vuosina ja kuukausina etenkin työvoiman saatavuus ja vaihtuvuus on aiheuttanut pään vaivaa lukuisilla aloilla toimiville pk-yrityksille. Suomen yrittäjien syksyllä 2022 tekemän Yrittäjägallupin mukaan yli viisi henkeä työllistävistä yrityksistä kaksi kolmesta kertoo vaikeuksista löytää osaavaa työvoimaa.

Ratkaisuja yritysten työvoimapulaan on etsitty useasta suunnasta, mutta yritykset itse voivat kenties parhaiten vaikuttaa omaan työnantajamielikuvaansa.

Tehokas avain työnantajamielikuvan kehittämiseen piilee yrityksen vastuullisen toiminnan ja käytäntöjen edistämisessä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työn merkityksellisyyden vahvistamista, työskentelyolosuhteiden sekä henkilöstön jaksamisen tukemista tai henkilöstön turvallisuudesta ja terveydestä huolehtimista.

Vastuullinen työnantajamielikuva onkin noussut ja nousemassa yhä tärkeämmäksi kriteeriksi tulevaisuuden suurille työntekijäsukupolville. Vastuullisesti toimiva yritys siis vetää nuoria – ja miksei nykyään jo vähän vanhempiakin – osaajia puoleensa.

Kaksi pienyrittäjää seisoo ylpeinä puutarha-alan yrityksensä tiloissa.

3. Vastuullisuus on menestyvän liiketoiminnan elinehto

Yli 200 Teknologiateollisuuden jäsenyritystä Suomessa oli vuoden 2022 lopulla sitä mieltä, että vastuullisuus on jatkossa menestyvän liiketoiminnan elinehto.

Selvitykseen osallistuneiden yritysten kokemus vastuullisuuden vaikuttavuudesta on selkeä: Mitä voimakkaammin liiketoiminta perustuu vastuulliseen strategiaan ja tekemiseen, sen vaikuttavampaa ja taloudellisesti tuloksellisempaa on myös yrityksen toiminta.

4. Vastuullisuus auttaa menestymään kilpailutuksissa

Vaikka yritysvastuullinen toiminta sataa yrittäjän laariin lukuisina hyötyinä, niin yhä useammin vastuullisuuden edistäminen liiketoiminnassa on mahdollisuuden lisäksi myös jonkinasteinen pakko.

Sitä se pk-sektorilla tulee väistämättä olemaan etenkin suur- ja pörssiyritysten alihankkijoille, sillä vuodesta 2024 alkaen asteittain uudistuva EU:n kestävyysraportointidirektiivi ulottuu raportointivelvoitteena myös suurten yritysten hankinta- ja toimitusketjuihin.

Alihankintayrityksissä vastuullisuuden kehittäminen tulee jatkossa olemaan käytännössä siis edellytys kilpailutuksissa menestymiselle ja jo sovittujen asiakkuuksien jatkuvuudelle. Tätä käsittelen syvällisemmin edellisessä blogitekstissäni.

Pakko ei onneksi tietenkään tarkoita sitä, etteikö alihankintayritys voisi hyötyä vastuullisuudesta myös kaikilla muilla tavoilla.

5. Onnistunut vastuullisuusviestintä luo merkityksellisyyttä

Niin alihankinta- kuin muissakin yrityksissä vastuullisen toiminnan todentamiseksi tarvitaan aina totuudenmukaista, avointa ja läpinäkyvä viestintää. Se tekee vastuullisuuden näkyväksi niin yrityksen sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille – myös niille tärkeimmille eli asiakkaille.

Onnistunut vastuullisuusviestintä suuntaa, ohjaa ja summaa yrityksen vastuullisuustyötä. Lisäksi se kasvattaa työtekijöiden merkityksellisyyden kokemusta, motivaatiota ja ylpeyttä omasta työstään. Myös yrittäjä itse hyötyy takuulla siitä, että kaikesta työstä tuppaa tulemaan mielekkäämpää, kun tietää sen kasvattavan lompakon lisäksi myös yhteistä hyvää.

Huom! Jos aihe kolahti:

Etsimme parhaillaan pk- ja mikroyrityksiä pilotoimaan yritysvastuun starttipakettia kanssamme. Valitsemme mukaan enintään viisi yritystä eri toimialoilta. Tutustu yritysvastuun starttipakettiin ja hae mukaan!

Jaa:

Muita blogitekstejä